Лого - Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 62а, ал.1 от ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

На основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите обявявам за срок от 14 дни съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от тръбен кладенец „ТК-Иван Атанасов ЗП-Берковица”.

Continue reading