Земеделие

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕза отдаване под наем за срок от 9-девет стопански години на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) в община Берковица, област Монтана, считано от сто...

Continue reading