Екипа по АКЦИЯ ПО ЗАЛЕСЯВАНЕ С УЧАСТИЕТО НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

МАЩАБНА АКЦИЯ ПО ЗАЛЕСЯВАНЕ С УЧАСТИЕТО НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ – БЕРКОВИЦА

Днес, 24.03.2022 година, в рамките на Териториално поделение на Държавно горско стопанство „Говежда“, 23 - ма ученици от 11.б клас, специалност „Горско и ловно стопанство“ с ръководител Виктория Богданова, заедно с 15 горски служители от ДГС „Говежда“ и РДГ – Берковица, организираха масово залесяване с местополо...

Continue reading