социални услуги

ВРЪЧЕНИ БЯХА ДОГОВОРИ ПО ПРОЕКТ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Днес, 03.07.2023 година, заместник-кметът на Община Берковица Гергана Антонова, официално връчи договорите на одобрените кандидати за заемане на длъжността „Сътрудник социални дейности“ – 2 щатни бройки по Проект BG05SFPR002-2.002-0083 „Укрепване на общинския капацитет в сферата на социалните услуги в Община Бер...

Continue reading