ЗАПОВЕД ОТНОСТНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА КАМПАНИЯТА ЗА ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА ОТ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ

На основание чл. 44, ал. 1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с Наредба №8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи Н А Р Е Ж Д А М:

Continue reading

Лого Община Берковица

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ЧАСТИЧНОТО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Със Заповед № РД-15-346 / 07.06.23 г. на кмета на Община Берковица Димитранка Каменова, се удължава срокът на частичното бедствено положение на територията на община Берковица със 7 дни - до 19:00 часа на 15.06.2023 година.

Continue reading