ЗАПОВЕД

Във връзка с изпълнение на ремонтни дейности на обект: „Рехабилитация на общински път MON1026 (Петрохан-о.п.Берковица)-Берковица-(о.п.Берковица-Благово) от км1+470 до км 2+800“, ще бъде затворен и за движение на МПС, на дата 27.04.2024г. участъците от разклон с. Мездрея по ул. „Николаевкса“ до ул. „Бор“ и ул. „Е...

Continue reading

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ВЛОШЕНА ЕПИЗООТИЧНА ОБСТАНОВКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕ НА ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ

Заповед-285Изтегляне ЗАПОВЕД ОТНОСНО ВЛОШЕНА ЕПИЗООТИЧНА ОБСТАНОВКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕ НА ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ

Continue reading

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ВЛОШЕНА ЕПИЗООТИЧНА ОБСТАНОВКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕ НА ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ

Заповед-284Изтегляне ЗАПОВЕД ОТНОСНО ВЛОШЕНА ЕПИЗООТИЧНА ОБСТАНОВКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕ НА ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ

Continue reading

ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН

На основание чл. 44, ал.1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с предписание по писмо изх. 0400-225-(2)/18.03.2024 г. на РИОСВ – Монтана, в изпълнение на Заповед № РД-195/15.03.2024 г.  на министъра на околната среда и водите, относно определяне на периода от 01 април до 31 октомври 2024 г. за пожароопасен сезон в защитен...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация – Берковица обявява на заинтересованите, че със заповед № РД-15-165/29.02.2024г. е възстановено правото на собственост на ПИ 03928.220.108, със заповед № РД-15-166/29.02.2024г. е възстановено правото на собственост на ПИ 03928.220.106,по плана на новообразуваните имоти в м. „Черешака“, в з...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация – Берковица обявява на заинтересованите, че със заповед № РД-15-689/27.09.2023г. е възстановено правото на собственост на ПИ 03928.210.135 по плана на новообразуваните имоти в м. „Пиздица“, в землището на гр. Берковица, на наследниците на Вангелия Николова Еленкова.В 14–дневен срок от полу...

Continue reading

Лого Община Берковица

ЗАБРАНЯВА СЕ ЧУПЕНЕТО НА КЛОНИ И БРАНЕТО НА ЦВЯТ ОТ ЛИПИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА БЕЗ ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ И ЗАПЛАТЕНА ТАКСА

Със Заповед № РД-15-440/23.06.2023 г. на кмета на Община Берковица и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 9, чл. 42, ал. 1, т.3, чл. 46 и чл. 62 от Закона за лечебните растения и чл. 23, ал. 1, т. 5 и чл. 38, ал. 2, т. 5 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на т...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-3263 (13) от 05.06.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129, ал. 2 въ...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо ОП-66-00-127 (59) от 12.05.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 108 от Закон за ...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА О Б Я В Л Е Н И Еизх.Nо УОСГ-94-00-3071 (3) от 21.04.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129, а...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-3494 (8) от 18.04.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129, ал. 2 във...

Continue reading