ул. Пламък

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВНЕСЕ ИСКАНЕ КЪМ МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ КЪМ МС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЗАСЕГНАТИ ОТ БЕДСТВИЕТО УЛИЦИ

Във връзка със засегнатата от наводненията през юни 2023 година улична инфраструктура, Община Берковица внесе искане към Междуведомствената комисия за бедствия и аварии към МС за финансиране за извършване на ремонт на засегнатите от бедствието обекти. Подадените обекти са: Мостово съоръжение на река Бързия в рег...

Continue reading