РЕШЕН Е КАЗУСЪТ С ЧАСТНИЯ ИМОТ В РЪГБИ ТЕРЕНА НА ОБЩИНСКИ СПОРТЕН КОМПЛЕКС-БЕРКОВИЦА

На днешното заседание Общински съвет-Берковица единодушни прие докладната от кмета Радослав Найденов за промяна характера на собственост на имота в ръгби терена на общинския спортен комплекс от частна общинска в публична общинска собственост и обявяването на Спортното игрище за „Обект от първостепенно значение“,...

Continue reading

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА С ПОДАРЪК КЪМ СЪВЕТНИЦИТЕ И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Председателят на Общински съвет – Берковица Иван Кирилов подари герб на Република България, ръчно изработен от масивно дърво. С този жест бе изпълнено решение №860 на Общински съвет Берковица от 30 юни 2017, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с ч...

Continue reading

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

Днес, 26 януари 2024 година се проведе заседание на Общински съвет – Берковица при следния дневен ред : 1.Информация за дейността на Музеен комплекс – Берковица. Мерки за подобряване дейността и План-програма за 2024 година.2.Информация за дейността на Общинско мероп...

Continue reading

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

Днес, 08 декември 2023 година се проведе заседание на Общински съвет – Берковица при следния дневен ред : 1. Докладни записки. 2. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси

Continue reading