Защитено жилище за лица с умствена изостаналост

Адрес: 3500 гр.Берковица, ул."Стефан Стамболов"№34 А Директор: Михаела Маринова Тел: 0882019642; e-mail: cnstvhui@abv.bg 1.Профил на социалната услуга: Защитено жилище за лица с умствена изостаналост е специализирана социална услуга от резидентен тип, делегирана от държавата дейност. 2. Целева група : Пълнолетни мъже с умерена умств...

Continue reading