ОТНОСНО ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Централната избирателна комисия уведомява, че до 25 май 2024 г. избирателите български граждани с регистрирани постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България, могат да подадат писмено искане до общинската администрация по настоящия си адрес (Приложение № 26-ЕП или Прилож...

Continue reading

СЪОБЩЕНИЕ

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/ Чрез сайта ...

Continue reading

Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Във връзка с предстоящите местни избори на 29 октомври 2023 г., Ви уведомяваме, че на 14.10.2023 г. включително, изтича срока за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес.На 14.10.2023 г. (събота), от 09:00 часа до 17:00 часа в Общинска администрация Берковица, стая 101, етаж 1, ще работи служба ЕСГРАО...

Continue reading