Лого Община Берковица

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ, ОБРАБОТВАЩИ ПЛОЩИ ЗАСЕТИ С ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Във връзка с предстоящата усилена сезонна дейност по обработка и прибиране на реколтата от плодове и зеленчуци Ви информираме, че Дирекция „Инспекция по труда”- Монтана през настоящата 2023 г. ще извършва интензивни проверки за законосъобразно уреждане на трудовите правоотношения с работещите по горе цитираните ...

Continue reading