ПРОДЪЛЖАВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО СПОРТНО ИГРИЩЕ В Ж.К. “СТАРА ПЛАНИНА” В БЕРКОВИЦА

Продължават дейностите по изграждане на обект „Изграждане на спортна инфраструктура (спортни съоръжения и площадка за игра) в ж.к. „Стара планина“, гр. Берковица, ПИ 03928.508.444 по КК на гр. Берковица“, изпълняван в рамките на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с М...

Continue reading