Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЯ

ДОКЛАД за екологична оценка на частично изменение на ОУП на Община Берковица и ПУП-ПРЗ на част от ПИ 03928.152.5 в м. "Горна Кория" - гр. Берковица - публикувано на 24.06.2024 г. СЪОБЩЕНИЕ по чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 75, ал. 1 от Закона за водите - публикувано...

Continue reading

Лого Община Берковица

ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ

ОБЯВА инвестиционно предложение за ЧАСТ ПЪТНА ОТ ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН В КВ. „ЗАРЯНИЦА“ – КЛОН ПО УЛ. „КАЛЕТО“ ОТ ОК 40 ДО РШП ПРЕДИ МОСТА, ГР. БЕРКОВИЦА” с възложител Община Берковица - публикувано на 10.07.2024 г. ОБЯВА инвестиционно предложение за „Изграждане на водопровод по ул. „Люляк“ –реконструкция на ул...

Continue reading