ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

Сдружение МИГ – Берковица и Годеч, кани всички заинтересовани страни в организирани информационни срещи/семинари. Целта на срещите е провеждане на обществено обсъждане на разработената Стратегия за водено от общностите местно развитие. Срещите ще се проведат в трите общински центъра, както следва: - в град Годеч...

Continue reading