АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ “КАДАСТЪР”

2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра 2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Continue reading

Център за административно обслужване на гражданите

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Адрес: Берковица, пл. "Йордан Радичков" 4, п. код: 3500 ЕИК: 000320559 МОЛ: Димитранка Каменова e-mail: ob@berkovitsa.com телефон за връзка на Центъра за административно обслужване на гражданите: 0953/89151 и 0953/89152 ВАЖНИ!!! В УСЛУГА НА ГРАЖДАНИ И БИЗНЕС! Уважаеми съграждани, Във връзка с подобряване на а...

Continue reading