Електронни услуги на Община Берковица

ПОРТАЛ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ Електронни услуги, предоставени от ДАЕУ, чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронна услуга За пълноценно използване на електронните услуги, предлагани от общинска администрация Берковица, е необходимо да притежавате ПИК код от НОИ (изваждането е безплатно) или Квалифициран ел...

Continue reading