КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА РИСУНКА „С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА”

Категория: Деца и ученици от всички общообразователни училища Първа възрастова група – от 7 до 10 години 1. Божидар Росенов Христов – 8 год. , III  ОУ „Иван Вазов“ ...

Continue reading

Лого Община Берковица

КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР.БЕРКОВИЦА”

След извършен подбор за 1 свободна позиция - длъжност „Медицинска сестра“ в „Дневен център за деца и младежи с увреждания - гр. Берковица”, проект №BG05M9OP001-2.019-0019, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинс...

Continue reading

Лого Община Берковица

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

Комисията назначена за провеждане на конкурс за заемане на длъжността "Директор" на ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ - ГР. БЕРКОВИЦА, ОБЯВАВА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО КЛАСИРАНЕ: Име, презиме и фамилияТо...

Continue reading