СПОРТЕН КЛУБ ПО БИАТЛОН “КОМ БЕРКОВИЦА”

Вероника ГригороваТел.: 0888 732 216, e-mail: roni_ski@abv.bgПавлина ФилиповаТел.: 0885 334 369 и 0899 181 210,e-mail: pfilipova@abv.bg Имало едно време една мечта …. една мечта за първия клуб по биатлон в Северозападна България!И мечтите тръгват с мечтатели!След про...

Continue reading

Спорт

КУЛТУРЕН И СПОРТЕН  КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за 2023 година - изм. и доп. с реш. 1388/прот. 68 от 24.03.23 г. ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЛИЦЕНЗИРАНИ СПОРТНИ К...

Continue reading