СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ – „БЕРКОВИЦА – 2000“

Стефка Станкова – 0884 88 42 05,Ангел Пешев - 0879 856 949angelberk71@abv.bgОриентирането като спорт започва своето развитие през 1897г в НорвегияПървоначално като военен спорт, а по – късно за всички възрастови групи и слоеве от населението. В България започва развитието си през 1954г. като туристическо ориенти...

Continue reading

Спорт

КУЛТУРЕН И СПОРТЕН  КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за 2023 година - изм. и доп. с реш. 1388/прот. 68 от 24.03.23 г. ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЛИЦЕНЗИРАНИ СПОРТНИ К...

Continue reading