Кметство село Бързия

СГРАДИТЕ НА ТРИ КМЕТСТВА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ БЪДАТ ОБНОВЕНИ ПО ПРОГРАМА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Община Берковица подаде проектно предложение „Енергийна ефективност на административни сгради на територията на община Берковица", което включва въвеждане на съвременни мерки за енергийна ефективност на сградите на кметствата в с. Гаганица, с. Бързия и с. Боровци. Мерките са свързани с подмяна на дограма, направ...

Continue reading