Коледари гостуват на кмета

КОЛЕДАРИ ОТ 3. ОУ “ИВАН ВАЗОВ” ГОСТУВАХА НА КМЕТА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова посрещна коледари от 3. ОУ "Иван Вазов". Кристиан Радославов, Кристиан Светославов, Красимир Найденов и Тони Янков от 7. б клас с класен ръководител Костадинка Стефанова изпяха коледарска песен и нарекоха за здраве, успех, берекет и благополучие на всички.Теодора Ив...

Continue reading