Лого Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕНа основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка чл. 8 , ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед №РД-15-752/24.10.2023 г. на заместник- кмета на Община Берковица (Заповед № РД-19-684/25.09.2023 г.)

Continue reading