КОНКУРС „НАЙ-ЧИСТО НАСЕЛЕНО МЯСТО” В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

По инициатива на кмета на Община Берковица Радослав Найденов стартира конкурсът за „Най-чисто населено място”. Конкурсът се организира с цел създаване на приветлив вид на населените места в общината, чрез ангажиране на гражданите, всички юридически и физически лица. Той се организира в периода от 9 април до 7 ма...

Continue reading

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНИЯТ ЕТАП НА 53-ТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ЕПИСТОЛАРЕН КОНКУРС НА ВСЕМИРНИЯ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ

„Български пощи“ ЕАД обявява началото на националния етап на 53-тия Международен епистоларен конкурс за млади хора на Всемирния пощенски съюз (ВПС). Темата за тази година е: „На своите 150 години ВПС служи на хората по света повече от осем поколения. Оттогава светъ...

Continue reading

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС “БЯЛО И ЧЕРВЕНО”

На 27 февруари 2024 година, от 13.00 часа в стаята на председателя на ОбС, жури в състав Иван Кирилов, Елина Маркова, Ралица Цанова, Станислава Витанова, Галя Николова, Ваня Йоцова, Диляна Генкова, Дафинка Стефанова, класира участниците с най-атрактивни и автентични мартеници във всички възрастови групи в конкур...

Continue reading

„НАДЕЖДАТА В БЯЛО И ЧЕРВЕНО“

Над 100 участници представиха своите атрактивни и креативни мартеници в конкурса „Бяло и червено“, организиран от председателя на ОбС-Берковица, със съдействието на Община Берковица. Конкурсът се организира за първа година, а участниците са разделени в 4 възрастови групи. Специално жури ще оценява мартениците. К...

Continue reading

Лого Община Берковица

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „В и К – БЕРКОВИЦА“ ЕООД

Конкурс за избор на Управител на“ В и К -БЕРКОВИЦА“ ЕООД при следните условия:I. Общински съвет – Берковица открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ВиК – БЕРКОВИЦА “ ЕООД.

Continue reading

Лого Община Берковица

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

Комисията назначена за провеждане на конкурс за заемане на длъжността "Директор" на ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ - ГР. БЕРКОВИЦА, ОБЯВАВА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО КЛАСИРАНЕ: Име, презиме и фамилияТо...

Continue reading

Идеята ми е супер

КОНКУРСЪТ „ИДЕЯТА МИ Е СУПЕР!“ ПОДКРЕПЯ МЛАДИТЕ ХОРА И ТЕХНИТЕ СУПЕР ИДЕИ

Менторската програма „Идеята ми е супер“ открива своя нов сезон. Целта е да се подкрепят лидерските, предприемаческите и социални умения на българските ученици. Организаторите помагат на децата да развият положителни качества, необходими за успешната реализация на техните проекти. Един или повече проекти, избран...

Continue reading

Йордан Радичков

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА ЧЕТВЪРТОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“

С решение на ОбС - Берковица от 20 декември 2019 г. е учредена Национална литературна награда „Йордан Радичков“ в гр. Берковица. Конкурсът се организира от Община Берковица с участието на Министерството на културата. Статут

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕДЕН КОНКУРС

На основание чл.44 ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията по провеждане на конкурса за длъжността „Секретар на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни“, обявява своето решение:

Continue reading

Лого Община Берковица

НА ВНИМАНИЕТО НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЕКРЕТАР на МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ“

НА ВНИМАНИЕТО НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „СЕКРЕТАР на МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ“ Защитата на „...

Continue reading

Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

НА ВНИМАНИЕТО НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЕКРЕТАР на МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТОВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ“ Уведомяваме Ви, че защитата на „Програмата за развитие на МКППМН“ за 3-годишен пе...

Continue reading