КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК И ПСИК В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 9 ЮНИ 2024 Г.

Днес, 29.04.2024 г., по покана на Кмета на Община Берковица, в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица, се проведоха консултации за определяне състава на СИК и ПСИК за произвеждане на изборите за Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г., на основание чл.91 от Изборния кодекс и...

Continue reading

Консултации за опрделяне на СИК и ПСИК

ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА СИК и ПСИК

Политическите партии и коалиции постигнаха съгласие за съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ и ПСИК в община Берковица за парламентарните избори на 2 април 2023 година.На 23.02.2023 година, от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица, се проведоха консултации за определя...

Continue reading