55 ГОДИНИ ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” – БЕРКОВИЦА

Градска художествена галерия „Отец Паисий” – Берковица е една от най-старите галерии в Северозападна България. Събирателската дейност за откриване на първата експозиция започва още през 1961 г. Със съдействието на Милан Миланов – Революцията се откупуват картини от художниците Кирил Воденичаров, Димитър Димитров...

Continue reading

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Постоянни комисии в Общински съвет

СПИСЪК НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА МАНДАТ 2023-2027 Постоянна комисия по местно самоуправление, граждански права, вероизповедания, eвропейска, етническа, демографска интеграция, молби и жалби на граждани 1. Зоя Иванова - председател 2. Пламен Гришев 3. Бисер Борисов 4. Деян Еленков 5. Цветостин Цветков Постоянна коми...

Continue reading