Отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2024-2025 г.

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА - публикувана на 13.06.2024 г. Протокол за извършване на допълнително разпределение на основание чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ, на пас...

Continue reading