Изображение на докторка

ОБЯВИХА РЕДА ЗА ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ПРЕД ТЕЛК

РЗИ – Монтана информира, че гражданите , които имат срочни експертни решения е необходимо да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване, придружено с актуална медицинска документация в Регионалната картотека на медицинската експертиза /РКМЕ/, в срок – поне 3 месеца преди изтичане на срока на експертното ...

Continue reading