Откриване новосанирана жилищна сграда

ОФИЦИАЛНО БЕШЕ ОТКРИТА НОВОСАНИРАНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. “ЗАРЯНИЦА”

На 11 юли 2023 г., от 13:00 часа, пред многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Берковица, ж.к. „Заряница“, бл. 31, бл. 32 и бл. 33 се проведе официална церемония за откриване на обект “Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находя...

Continue reading