ПРОВЕДЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

На 08.11.2023 година в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица се проведе обсъждане на Предложението за Национална карта на социалните услуги и Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги по реда на чл. 49, ал. 2 от Наредбата за планирането на соц...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

В изпълнение на чл. 49, ал. 2 от Наредбата за планиране на социалните услуги /Наредбата/, на 08.11.2023 година от 10:30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица ще се проведе публична дискусия и обсъждане на Предложението за Национална карта на социалните услуги и Анализът на потребностите...

Continue reading