ПРОВЕДЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

На 08.11.2023 година в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица се проведе обсъждане на Предложението за Национална карта на социалните услуги и Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги по реда на чл. 49, ал. 2 от Наредбата за планирането на соц...

Continue reading