ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦАИзтегляне

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

В изпълнение на чл. 49, ал. 2 от Наредбата за планиране на социалните услуги /Наредбата/, на 08.11.2023 година от 10:30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица ще се проведе публична дискусия и обсъждане на Предложението за Национална карта на социалните услуги и Анализът на потребностите...

Continue reading

Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ И ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги е разработен Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво и Предложение за Националната карта на социалните услуги. В тази връзка, считано от днес – 12.10.2023 г. стартира обществено обсъжд...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на ,,Частично изменение на общ устройствен план на Община Берковица за ПИ с идентификатори 47723.28.44, 47723.28.30, 47723.28.74, 47723.28.39, 47723.28.40 м-ст Тутмата, землище...

Continue reading

Лого - Община Берковица

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на ,,Частично изменение на общ устройствен план на Община Берковица за ПИ с идентификатори 14297.17.100 и 14297.17.104 по КК и КР на с. Гаганица, общ. Берковица, местност Кръст...

Continue reading