Лого Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАЛОЖЕНО НАКАЗАНИЕ – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ

Във връзка с Присъда №16/05.04.2023 г. по НОХД №242/2023 г. на Районен съд-Враца, влязла в законна сила на 21.04.2023 г. обявяваме наложеното наказание „Обществено порицание“ на лицето Габриел Иванов с ЕГН хххххххххх, с настоящ адрес общ. Берковица, с. Замфирово, хххххх.На подсъдимия Габриел Линков Иванов с ЕГН ...

Continue reading