АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ “ТРАНСПОРТ”

2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

Continue reading

Часовника кула в Берковица

Транспорт в Община Берковица

УВЕДОМЛЕНИЕ за разпределяне на средствата по чл. 2, ал. 1 от Постановление № 326 на Министерски съвет от 12 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. СПРАВКА за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на...

Continue reading