ТРИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СПЕЧЕЛИХА ПРОЕКТ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СПОРТНИТЕ СИ БАЗИ

Три  училища от Община Берковица ще обновят спортните си бази в периода 2024-2027 година, след като бяха одобрени по програма, финансирана от МОН, за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища.Нови спортни площадки ще бъдат изградени в:

Continue reading

Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПЪТНОТО ПЛАТНО ОТ НЕПОЧИСТЕНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Във връзка с уведомително писмо от Областно пътно управление – Монтана относно замърсяване на пътното платно с кал и отпадъци от непочистената земеделска техника и имайки предвид предстоящите есенни селскостопански дейности, Общинска администрация информира следното:- Съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за пъ...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОТ 1 АВГУСТ 2023 ГОДИНА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СТАРТИРА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

Документи за еднократно финансово подпомагане се подават в ЦАО на Общинска администрация -  Берковица, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа, в едномесечен срок от 1.08.2023 година до 31.08.2023 година за възникнало основание за предоставяне на еднократно финансово подпомагане в периода от 1.09.2022 годин...

Continue reading