ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 44, ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2   и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 45,  т. 2 и чл. 46 ал. 1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и Заповед № РД-15-316/...

Continue reading

Лого Община Берковица

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА В ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗ 2023 г.

На 3 февруари 2017 г. беше приета Наредбата за стипендиантска програма в държавната администрация (НСПДА). С нея се създават необходимите предпоставки за привличане и задържане на служители със специфична експертиза и квалификация, както и за преодоляване недостига на експерти от определени специалности в държав...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо ОП-66-00-127 (56) от 28.04.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 3 във в...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-1000 от 30.11.2022 г. на кмета на Община Берковица е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на ПИ 03928....

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-28-00-167 (1) от 07.12.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 3 във ...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ОБЯВЛEНИЕизх.Nо УОСГ-70-00-544 (1) от 02.12.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 3 във ...

Continue reading

Лого - Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ

ДО Нели Лазарова р-н ,,Младост“, ж.к. ,,Младост“, бл. 124, вх. В, ет. 7, ап. 109, гр. София Таня Маринова ул. ,,Цар Петър“ №2, ет. 5, ап. 9 Мария Гамизова ж.к. ,,Красно село“ ...

Continue reading

Лого - Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

ДО Марийка Кръстева ж.к. ,,Славейков“, бл. 3, ет. 16, ап. 93, гр. Бургас Грациела Томова ж.к. ,,Надежда" II, бл. 256, ет. 9, ап. 49, гр. София Анета Панталеева ул. "Илия Злате...

Continue reading

Поднасяне на цветя

БЕРКОВИЦА СЕ ПОКЛОНИ ПРЕД ДЕЛОТО НА БОТЕВ

Берковица се поклони пред подвига на Христо Ботев и загиналите в борбите за свободата и независимостта на България.Днес България отбелязва 146 години от гибелта на великия поет, публицист, журналист, преводач, литературен критик, революционер и бунтовник Христо Ботев. Ревностен пазител на националните идеи, той ...

Continue reading

грамоти за участие заедно в учители и зам.-кмет-Спаска Георгиева

ИНИЦИАТИВАТА НА КМЕТА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ЗА БЕЗПЛАТНО СКИ ОБУЧЕНИЕ ВЪЗРОДИ СЪСТЕЗАНИЕТО „БЕРКОВСКИ ОЛИМПИЕЦ“

След 11-годишно прекъсване Община Берковица възобнови състезанието по ски алпийски дисциплини „Берковски Олимпиец“. Състезанието е организирано и проведено за първи път през 1999 година в чест на нашата съгражданка Павлина Филипова, завоювала престижното 4 – то място по биатлон на Олимпийските игри в Нагано – Яп...

Continue reading

Прегледи от съдов хирург

ПРЕГЛЕДИ ОТ СЪДОВ ХИРУРГ В МБАЛ – БЕРКОВИЦА

На 01 април 2022 година (петък), от 10:30 часа, в МБАЛ – Берковица ще бъдат извършени прегледи и консултации от съдов хирург по НЗОК или платен прием.Прегледите ще се извършват на 1 етаж на болничното заведение в имунизационния кабинет.За записване на часове: 0886 84 99 84

Continue reading

плакат на изложба "Нека бъде светлина"

ИЗЛОЖБА „НЕКА БЪДЕ СВЕТЛИНА” НА УЧЕНИЦИ ОТ 2. ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” – БЕРКОВИЦА

„Нека бъде светлина!Нека има цветя!Нека бъде любовта!Нека има деца!” От 1 до 20 април 2022 година, в изложбена зала на Къща музей "Иван Вазов", Ви каним да надникнем заедно във вълшебния свят на талантливите ученици от 2. ОУ „Хр. Смирненски” – Берк...

Continue reading