ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СУТ“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА СЪОБЩЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-4642 (10) от 09.05.2024г.Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПКДирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщ...

Continue reading