Лого Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-3494 (8) от 18.04.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129, ал. 2 във...

Continue reading

Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

До:Витко Георгиев Видов, ул. "Голаш" № 14, гр. СофияАнатоли Петков Цветанов, ул. "Жилищен комплекс 1" №25, ет.11, ап.32Вержиния Владимирова Бонова, ул. "Жилищен комплекс 1" №25, ет.11, ап.32 КМЕТСТВО БЪРЗИЯ - ОБЩИНА БЕРКОВИЦАОБЯВЛЕНИЕизх. № ИУТИ-11...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

КМЕТСТВО БЪРЗИЯ - ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх. № ИУТИ-11-138(1) от 03.04.2023 г. Техническа служба при Кметство Бързия, на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 о...

Continue reading

Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

На вниманието наИрена Тодорова, гр. Монтана, бул. "Трети март", вх. В, ет. 3, ап. 9Илонка Иванова, гр. Монтана, ж.к. ,,Младост“, бл. 8, вх. Б, ет. 1, ап. 21 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

КМЕТСТВО БЪРЗИЯОБЯВЛЕНИЕизх. № ИУТИ-11-326(5) от 13.03.2023 г. Техническа служба при Кметство Бързия на основание чл.129, ал.2, във връзка с чл. 131, ал.1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед № РД-15-130/28.02.2023год. на Кмета на Община Берков...

Continue reading