Лого Община Берковица

ГФО и ОДИТНИ ДОКЛАДИ

ГФО за 2022 година и одитен доклад ГФО за 2021 година и одитен доклад ГФО за 2020 година и одитен доклад Приложение към ГФО 2019 г. Отчет за касово изпълнение, средства от ЕС и чужди средства за 2019 г. ОПР за 2019 г. Баланс за 2019 г. Одитен доклад за заверка на ГФО на Община Берковица за 2019 г.

Continue reading