Лого Община Берковица

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ “СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” В ЦОП – БЕРКОВИЦА

След проведено събеседване с допуснатите кандидати за длъжността "Социален работник" на 10.10.2023 година, ЦОП - Берковица обявява резултати от окончателното класиране: 1.Мариела Георгиева Димитрова

Continue reading