МАЛКИТЕ ЕКОЛОЗИ ОТ ДГ “ПРОЛЕТНА ДЪГА” С ГРИЖА КЪМ ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА

Приключиха предвидените дейности по проект „Малките еколози” от Национална кампания на МОСВ и ПУДООС „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2022 г.” на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ” в детска градина "Пролетна дъга" - Берковица. С монтирането на дворни и спортни съоръжения се подобриха условията за наблюдаване и опозна...

Continue reading