заключителна пресконференция по проект

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. БЕРКОВИЦА – ЕТАП 2”

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ№ BG16RFOP001-2.003-0038-C03 Проект: „Повишаване енергийната ефективност на жилищни сградив гр. Берковица - етап 2“

Continue reading

заключителна пресконференция по проект

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. БЕРКОВИЦА – ЕТАП 4”

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ№ BG16RFOP001-2.003-0043-C04/09.09.2020 г.ПРОЕКТ„Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица - етап 4“Бенефициент: Община Берковица Н...

Continue reading

откриване обект ж.к. "Изгрев"

OФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ В ЖК. „ИЗГРЕВ”, БЛ.74

На 9 август 2023 г., от 18:00 часа, се проведе церемония по официалното откриване на обект „Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“, бл. 74, УПИ V, кв.1 по плана на гр. Берковица, ПИ 03928.513.282“, реализиран в рамките на проект BG...

Continue reading

откриване обект ж.к. "Изгрев"

OФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ В Ж.К. “ИЗГРЕВ” БЛ. 9, БЛ. 10 И БЛ. 11

На 9 август 2023 г,. от 19:00 часа, пред многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“, бл. 9, бл. 10 и бл. 11 се проведе официална церемония за откриване на обект „Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находищ...

Continue reading

откриване на обект ж.к. "Заряница"

OФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ В Ж.К. „ЗАРЯНИЦА“ БЛ. 15, БЛ. 16 И БЛ. 17

На 8 август 2023 г., от 19:00 часа, пред многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Берковица, ж.к. „Заряница“, бл. 15, бл. 16 и бл. 17 се проведе официална церемония за откриване на обект „Изпълнение на СМР за повишаване на ...

Continue reading

откриване на обект ж.к. "Заряница"

OФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ В Ж.К. „ЗАРЯНИЦА“ БЛ. 21 И БЛ. 22

На 8 август 2023 г., от 18:00 часа, пред многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Берковица, ж.к. „Заряница“, бл. 21 и бл. 22 се проведе официална церемония за откриване на обект „Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находяща се ...

Continue reading

откриване на обект

OФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ В Ж.К. „ЗАРЯНИЦА“ БЛ. 27, БЛ. 28, БЛ. 29 И БЛ. 30

На 3 август 2023 г., от 19:00 часа, се проведе церемония по официално откриване на обект „Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. „Заряница“, бл. 27, бл. 28, бл. 29 и бл. 30, УПИ І, кв. 9, по плана ...

Continue reading

откриване на обект

OФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ БЛ. „БОР 2“ В БЕРКОВИЦА

На 3 август 2023 г., от 18:00 часа, се проведе церемония по официалното откриване на обект „Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 1, бл. "Бор 2", , УПИ ІІ, кв. 77, по плана на гр. Берко...

Continue reading

Лого Община Берковица

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ№ BG16RFOP001-2.003-0042-C04 ПРОЕКТ: „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица - етап 3“Бенефициент: Община Бер...

Continue reading

Лого Община Берковица

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ№ BG16RFOP001-2.003-0038-C03/02.09.2020 г.ПРОЕКТ„Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица - етап 2“ Бенефициент – Община Берковица

Continue reading

Лого Община Берковица

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ№ BG16RFOP001-2.003-0043-C04/09.09.2020 г.ПРОЕКТ„Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица - етап 4“ Бенефициент – Община Берковица

Continue reading

Лого Община Берковица

ПОКАНА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТИ

ПОКАНА Във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP001-2.003-0038 „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица - етап 2“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансов...

Continue reading