Местни данъци - снимка за внимание

ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПЪРВА ВНОСКА НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Отдел „Местни приходи“ на Общинска администрация – гр. Берковица  уведомява всички граждани и фирми, че на 30.06.2024 г. изтича срокът за плащане на първа вноска на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства. От 1 юли ...

Continue reading

ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ПАТЕНТЕН ДАНЪК

Отдел „Местни данъци и такси“ напомня, че срокът за подаване на декларации по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с годишен патентен данък е до 31 януари на текущата година.  Лицата, които до 31 януари са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, ползват отстъпка 5 на сто.

Continue reading

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА РАДОСЛАВ НАЙДЕНОВ Е ПЪРВИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ ЗА 2024 ГОДИНА

Община Берковица стартира данъчна кампания за 2024 г. Тази сутрин кметът Радослав Найденов първи плати своите данъци.Той пожела на служителите от отдел „Местни данъци и такси“ добра събираемост и повече отговорни данъкоплатци. Община Берковица е една от малкото общин...

Continue reading

Община Берковица

ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2023 ГОДИНА

Общинска администрация - Берковица уведомява, че от 26.01.2023 година стартира плащането на данък върху недвижими имоти, такса за битови отпадъци и данък за превозни средства за 2023 година. Плащанията могат да се извършват на касите на отдел „Местни данъци и такси“ в Общинска администрация – Берковица, стая 114...

Continue reading

Лого Община Берковица

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет. 2, ст. 209 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал.3 от ДОПК.В случай, че ...

Continue reading