откриване обект ж.к. "Изгрев"

OФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ В ЖК. „ИЗГРЕВ”, БЛ.74

На 9 август 2023 г., от 18:00 часа, се проведе церемония по официалното откриване на обект „Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“, бл. 74, УПИ V, кв.1 по плана на гр. Берковица, ПИ 03928.513.282“, реализиран в рамките на проект BG...

Continue reading

откриване на обект ж.к. "Заряница"

OФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ В Ж.К. „ЗАРЯНИЦА“ БЛ. 21 И БЛ. 22

На 8 август 2023 г., от 18:00 часа, пред многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Берковица, ж.к. „Заряница“, бл. 21 и бл. 22 се проведе официална церемония за откриване на обект „Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находяща се ...

Continue reading

откриване на обект

OФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ В Ж.К. „ЗАРЯНИЦА“ БЛ. 27, БЛ. 28, БЛ. 29 И БЛ. 30

На 3 август 2023 г., от 19:00 часа, се проведе церемония по официално откриване на обект „Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. „Заряница“, бл. 27, бл. 28, бл. 29 и бл. 30, УПИ І, кв. 9, по плана ...

Continue reading

откриване на обект

OФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ БЛ. „БОР 2“ В БЕРКОВИЦА

На 3 август 2023 г., от 18:00 часа, се проведе церемония по официалното откриване на обект „Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 1, бл. "Бор 2", , УПИ ІІ, кв. 77, по плана на гр. Берко...

Continue reading

Лого Община Берковица

ПОКАНА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ В Ж.К “ЗАРЯНИЦА”

ПОКАНА На 8 август 2023 г., от 19:00 часа пред многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Берковица, ж.к. „Заряница“, бл. 15, бл. 16 и бл. 17 ще се проведе официална церемония за откриване на обект „Изпълнен...

Continue reading