ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Отчети

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРЕЗ 2023 Г. - приет с реш. 239/прот. 11 от 28.06.2024 г. *** ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2022/2023г. в ОБЩИНА БЕРКОВИЦА - приета с реш. 15...

Continue reading

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Питания и отговори

Съветник: Зоя Иванова, Милован Жан - питанеКмет: Радослав Найденов - отговор Съветник: Зоя Иванова, Милован Жан - питанеКмет: Радослав Найденов - отговор Съветник: Зоя Иванова, Милован Жан - питанеКмет: Радослав Найденов - отговор Съветник: Ангелина Николова - питанеКмет: Радослав Найденов - отговор ОТГОВОР на поставени въпроси - Кме...

Continue reading