Лого Община Берковица

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2022 ГОДИНА

Председателят на Общински съвет – Берковица Деян Еленков кани всички граждани на община Берковица на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Берковица за 2022 година. Обсъждането ще се проведе на 31.08.2023 година от 10:30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Бе...

Continue reading

Лого община Берковица

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ 2024г. ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2024 г. СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2024 г. КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2024 г. ПРОЕКТ ПРИХОДИ 2024 г. ПРОЕКТ РАЗХОДИ 2024 г. ************************************* БЮДЖЕТ 2023г. Отчет за изпълнение на бюджета за 2022 г. ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮ...

Continue reading