ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ с. Бързия

Адрес:  с. Бързия, Община Берковица, ул.“Петроханска“ № 195, Тел. директор: Анна Димитрова Рангелова  09523/2677, 0885015253 и 0882933995 email: info-1202007@edu.mon.bg Училището в с. Бързия е с 80-годишна история, построено през далечната 1938 г. През деветдесетте години в него са се обучавали над 220 ученици в самостоятелни парале...

Continue reading