ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В АСъс заповед на командира на Военноморските сили, № РД-01-163/17.05.2024 г., е разкрита процедура за обявяване на 106 (сто и шест) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни ...

Continue reading

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В АСъс заповед № РД-01-168/14.03.2024 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана (Командване КИПКО) е разкрита процедура за обявяване на 19 (деветнадесет) войнишки длъжности във военните формирования на пряко подчинение на командира на Командва...

Continue reading

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В АСъс заповед на командира на Военновъздушните сили № РД-83/06.02.2024 г., са обявени 174 (сто седемдесет и четири) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във вое...

Continue reading

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В А Със заповед № ОХ-117/02.02.2024 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 250 (двеста и петдесет) длъжности за приемна на срочна служба в доброволния резерв (ССДР) на български граждани, както следва:

Continue reading

Лого на централно военно окръжие

ОБЯВА НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВАСъс Заповед № ОХ-1132/05.12.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 1542 длъжности за Сухопътни войски, Военноморските сили и Централно военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане н...

Continue reading

Лого на централно военно окръжие

ОБЯВА НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВАСъс Заповед № 1494/12.12.2022 г. на командира на Командване за логистична поддръжка, са обявени 260 (двеста и шестдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Командване за логистична подд...

Continue reading

Лого на централно военно окръжие

ОБЯВА НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВАСъс Заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД-1492/09.12.2022 г., са обявени 20 (двадесет) вакантни длъжности за войници във формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши учил...

Continue reading

ОБЯВА НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВАСъс заповед № 3РД-1591/30.11.2022 г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 225 (двеста двадесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски.Срок за подаване на...

Continue reading