Лого община Берковица

ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА НА ОБОСОБЯВАНЕ НА ИМПРОВИЗИРАНИ ПАЗАРИ

ЗАПОВЕД РД 15-957 от 14 декември 2021 г. забранява обособяването на импровизирани пазари за птици. Личните стопани да отглеждат птиците в затровени помещения или навеси, които са оградени с мрежа по начин, който не позволява контакт на диви и домашни птици. Фуражите за птици да се съхраняват в закрити помещения...

Continue reading