АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ “ТРАНСПОРТ”

2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

Continue reading

ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГР. БЕРКОВИЦА

1.Заповед за изменение и допълнение на Заповед РД 15-747 от 22.10.2020 г. 2. Заповед 3. Пешеходство, паркиране - режим на паркиране и престой-Берковица 4. Посочност и забрани за движение-Берковица 5. Предимства за движение на МПС-Берковица

Continue reading