КМЕТЪТ РАДОСЛАВ НАЙДЕНОВ ПОДПИСА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ BIOJUST: СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД ЗА ДОМАКИНСТВАТА, ЗАВИСИМИ ОТ ТВЪРДИ ГОРИВА

Днес кметът на Община Берковица Радослав Найденов и националния директор на Хабитат България г-н Минчо Бенов подписаха рамково споразумение за партньорство във връзка с реализирането на проект BioJust. Рамковото споразумение се сключва след класиране на Община Берковица, кандидатствала в процедура за избор на дв...

Continue reading

Лого - Община Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СЕ ВКЛЮЧИ В ПРОГРАМА ROMACT

На 26.10.2022 г. кметът на Община Берковица Димитранка Каменова подписа Споразумение за изпълнение на Програма ROMACT. Програма ROMACT е съвместна програма на Европейската комисия и Съветът на Европа и се изпълнява България от 2013 г. Тя е съвместна инициатива за подпом...

Continue reading